ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs [ลิงค์ URL]
แปล ​Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (1) [ลิงค์ URL]
สวัสดี SDGs (1) – ข้อมูลพื้นฐาน [ลิงค์ URL]
ข้อมูลไฟล์นำเสนอ SDG MOVE [ลิงค์ URL]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 [เอกสารแนบ] [ลิงค์ URL]
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน [เอกสารแนบ] [ลิงค์ URL]
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ [เอกสารแนบ] [ลิงค์ URL]

ข่าวสาร SDG 4 ศธภ.16 [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จาก SDG 4 ศธภ.16 [ส่งไฟล์]


ปฏิทินการปฏิบัติงานของ SDG 4 ศธภ.16 [ดูทั้งหมด]

กระดานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ SDG 4 ศธภ.16 [ดูทั้งหมด]


Q&A ถาม – ตอบ SDG 4 ศธภ.16 [ดูทั้งหมด]


ดาวน์โหลดหนังสือราชการ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


  • SDG 4 แสดงรายตำบล